Participatie

Gemeentehuis - gelijkvloers
Gilsonplein 1
02.674.75.36
participatie@wb1170.brussels

De afdeling Participatie beheert de wijkvergaderingen en het Participatiebudget.

Wijkvergaderingen

De wijkvergarderingen bestaan uit een dialoog tussen de inwoners van de gemeente en de leden van het College, de hoofden van de wijkcomités en de hoofden van bepaalde gemeentelijke diensten (openbare werken, stedenbouw, politie, enz.). Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de inwoners van de gemeente in staat te stellen zich uit te spreken over problemen in verband met hun buurt en algemene vragen te stellen over het beheer van de gemeente.
De gemeente is in zones verdeeld, zodat mensen die in dezelfde buurt wonen en dus met dezelfde soort problemen te maken krijgen, worden gegroepeerd:

  • Arcaden/Keym
  • Futaie/Dries/Van Becelaere
  • Bezemhoek
  • Bosvoorde-Centrum
  • Tuinwijken/Aartshertogen

Participatiebudget

Dankzij het participatiebudget kunnen de inwoners zich een deel van de gemeentebegroting toeeigenen om projecten voor te stellen en te kiezen die zij in de gemeente uitgevoerd willen zien.

Elk jaar worden ongeveer vijftig projecten voorgesteld. Sommige beogen een verbetering van de leefomgeving in hun buurt  door een grotere sociale cohesie te bevorderen; andere om de openbare ruimte te verbeteren of om activiteiten voor kinderen, jongeren en/of volwassenen te organiseren. Sommige betreffen enkel hun wijk, andere de hele gemeente. Voor sommige projecten volstaat een klein budget (100€), voor andere is een groter budget nodig (maximaal 5.000€).