Men flitst ook in mijn straat !

De snelheidscontroles zijn voornamelijk georiënteerd naar de assen waar de meeste ongevallen gebeuren of naar de plaatsen waar de analyse aantoont dat de snelheidslimieten het minst gerespecteerd worden.

Maar niet enkel dit! Onze politiezone staat ook ter beschikking van de burger die graag de snelheid zou willen laten controleren in zijn eigen straat, zelfs indien het aantal ongevallen er miniem is.

Op enkel verzoek via e-mail of briefwisseling, zal het, waar mogelijk, ons inzetten om er de snelheid te controleren.

De resultaten hiervan zullen op de internetsite https://www.politie.be/5342/nl gepubliceerd worden en de aanvrager wordt hier eveneens van op de hoogte gebracht.

Contact 
Tritomasstraat 7
e-mail: zpz.5342@police.belgium.eu
https://www.politie.be/5342/nl