Juridische bijstand

Heb je juridisch advies nodig? Ben je betrokken bij een rechtszaak? Dan kan je bij een Commissie voor Juridische Bijstand (CJB) terecht voor gratis juridische eerstelijnshulp of voor tweedelijnshulp (bijstand van een advocaat).

Eerstelijns rechtsbijstand geeft duidelijkheid over een behoefte, een antwoord op een specifieke vraag, praktische informatie over de verschillende opties of een eerste juridisch advies. In dit stadium onderneemt de advocaat geen stappen: het dossier wordt niet grondig onderzocht en er volgt geen verdediging van je belangen.

Eerstelijnshulp is gratis en toegankelijk voor iedereen, ongeacht het inkomen.

De Brusselse Commissie voor juridische bijstand  (BJB) organiseert zittingsmomenten van vrijwillige advocaten in elke gemeente.

Als de advocaat die je ontvangt van mening is dat jouw probleem verdere hulp vereist, zal hij of zij jouw aanvraag onderzoeken om te zien of je in aanmerking komt voor tweedelijnshulp (vroegere pro Deo). Om deze te verkrijgen, moet je aan twee voorwaarden voldoen: je aanvraag mag niet ongegrond zijn en je financiële situatie moet voldoen aan de toegangsvoorwaarden die door de wet zijn vastgelegd. Als dit het geval is, zal hij een advocaat aanstellen om je bij te staan.

Openingstijden voor juridisch advies:

In Watermaal-Bosvoorde vinden ze van september tot juni elke 1ste en 3de donderdag van de maand plaats van 17u tot 19u, op de eerste verdieping van het Gemeentehuis op het  Antoine Gilsonplein , 1.

In juli en augustus vinden de kantooruren plaats in de Raadszaal (Antoine Gilsonplein, 1ste verdieping) op de volgende data:

  • donderdag 4/07 van 17u tot 19u;
  • donderdag 18/07 van 17u tot 19u;
  • donderdag 1/08 van 17u tot 19u;
  • donderdag 22/08 van 17u tot 19u.

Meer info:

Bureau voor Juridische Bijstand - BJB@baliebrussel.be - 02.519.84.68  - 02.511.50.45