Steun aan de verenigingen

Onze gemeente telt vele verenigingen die actief zijn op verschillende gebieden. Ze brengen allemaal mensen samen die tijd doorbrengen voor anderen, om het leven meer aangenaam en solidair te maken. Wij danken hen allen van harte. 


Bent U verantwoordelijk voor een vereniging? Het gemeentebestuur kan u ondersteunen op verschillende wijzen:

 

  • Verhuur van zalen tegen een lagere prijs

Hooghuis en Station van Watermaal,  zalen in scholen, culturele centra, sportinfrastructuur

Meer info voor voorwaarden en tarieven

 

  • Uitlenen van materiaal

U organiseert een evenement? De gemeente helpt u graag door het volgende materiaal ter beschikking te stellen (binnen de grenzen van wat beschikbaar is): klaptafels, klapstoelen, schraagtafels, barbecues, podia, nadar dranghekken, borden parkeerverbod.

De verenigingen met maatschappelijke zetel in de gemeente hebben recht op één gratis lening per jaar.

Stuur uw aanvraag naar: openbare.werken@wb1170.brussels – 02 674 74 08.

Opgelet! Als uw evenement op de openbare ruimte (plein, straat ...) doorgaat, moet U een bijzonder formulier invullen en 6 weken voor het evenement sturen naar: http://www.watermael-boitsfort.irisnetlab.be/nl/organisatie-van-een-evenement

Dit maakt het mogelijk om alle nodige informatie voor de brandweer en de politie te verzamelen.

 

  • Subsidies

De gemeente kan kleine subsidies toekennen aan socio-culturele, familiezorg, internationale solidariteit en de jeugdverenigingen, groepen, sportorganisaties en projecten verlenen.

De budgetten zijn echter beperkt en tot op heden volledig toegekend.