Waterkwaliteit

PFAS in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

De nieuwe Europese Drinkwaterrichtlijn - EUR-Lex - 32020L2184 - NL - EUR-Lex (europa.eu) - die in december 2020 werd goedgekeurd, verwijst voor het eerst naar een toekomstige pfas-norm. Deze Europese norm die in 2026 van kracht wordt, stelt de maximale pfas-concentratie vast op 100 nanogram (ng) per liter.

Per- en polyfluoralkylverbindingen (PFAS) zijn door de mens vervaardigde chemische stoffen die in een groot aantal toepassingen worden gebruikt - www.sciensano.be/nl/gezondheidsonderwerpen/en-polyfluoralkylverbindingen-pfas

Na de goedkeuring van deze nieuwe richtlijn en zonder de omzetting ervan in de Brusselse regelgeving (die nog steeds aan de gang is) af te wachten, is VIVAQUA onmiddellijk in actie gekomen: het startte monitoring- en analysecampagnes op om de aanwezigheid van pfas in het water te controleren en nam maatregelen om zijn drinkwaterproductie te optimaliseren. Uit de analyses van het water in de netten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, d.w.z. aan de kraan van de Brusselse verbruiker, blijkt dat de resultaten aanzienlijk lager liggen dan de toekomstige norm.

Waterkwaliteit in uw straat

De samenstelling van het water dat in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest wordt gedistribueerd, beantwoordt aan de normen die door de wetgeving zijn opgelegd, maar kan variëren naargelang van de herkomst ervan. De hardheid is het gehalte aan opgelost calcium en magnesium in het water. Dit gehalte wordt uitgedrukt in Franse graden (°f of °fH) of Duitse graden (°dH). Hoe hoger het aantal graden, hoe ‘harder’ het water (het bevat meer kalk). Tussen 0 en 5 °fH is het water zeer zacht, tussen 15 en 25 °fH is het middelhard, tussen 25 en 40 °fH is het hard en boven 40 °fH is het zeer hard.

VIVAQUA publiceert een analyse van het drinkwater elke maand op zijn website. Als u bijvoorbeeld de resultaten wilt weten van de analyse van het water dat bij u thuis wordt geleverd, kunt u ze raadplegen www.vivaqua.be/nl/kwaliteit-van-het-water-in-uw-straat/. Zodra je het gewenste adres hebt ingevoerd klik dan op ‘PDF-versie’ om de resultaten voor pfas (onderaan pagina 3) te kennen.

Kwaliteit van het water in Brussel: hoe zit het met pfas?

Pfas - Antwoorden op uw vaak gestelde vragen