Probleem melden - Fix My Street

Indien de openbare verlichting defect is kan je dit melden via de Sibelga-website.

Voor alles wat te maken heeft met vuilniszakken kan je terecht op de website van Net Brussel.

We moedigen je aan om gebruik te maken van de toepassing Fix My Street om incidenten in de openbare ruimte te melden, zoals kuilen, beschadigde trottoirs of wegmarkeringen, gedeeltelijk gewiste fietspaden, sluikstorten, niet-opgehaalde vuilniszakken, overvolle textiel-, glas- of oliecontainers, beschadigd stadsmeubilair.

Fix My Street is een online en mobiel platform waar burgers en overheden incidenten in de openbare ruimte kunnen melden zowel op lokaal als op regionaal niveau. Het principe is eenvoudig: maak een foto van het incident, geef de locatie en het type incident aan en verstuur de melding. Zodra de lokale of regionale autoriteiten op de hoogte zijn gebracht, zullen ze de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat het probleem snel tot het verleden behoort.

Meldingen zijn ook welkom op 02.674.74.08 of openbare.werken@wb1170.brussels