De bijlesdienst Drie Linden is op zoek naar vrijwilligers!

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn enkele uren per week leerlingen te helpen voor de vakken wetenschappen, wiskunde & Nederlands.
De sessies worden tijdens het schooljaar georganiseerd en gaan door in de Drie Linden-wijk: dinsdag van 16u30 tot 18u30, woensdag van 14u tot 16u.

Het bijlesproject Drie Linden kan een twintigtal jongeren uit het middelbaar onderwijs (van het 1ste tot het 3de) helpen.
De jongeren worden uitgenodigd om een of twee keer per week te komen om hun proeven te verbeteren, hun huiswerk voor te bereiden of zelfstandig te leren leren met de hulp van vrijwilligers.


Als je geïnteresseerd bent, wil je dan contact met ons opnemen via: espacemosaique@wb1170.brussels - 0493.82 84 02.

Een project opgezet door "antenne scolaire" en de PCS "Espace Mosaïque"