Dienst Preventie en Sociale cohesie

Andrée Payfa-Fosséprezplein 12
02.675.71.30
prevention1170@wb1170.brussels

www.prevention1170.be

De dienst Preventie en Sociale cohesie waakt over de levensomstandigheden en de levenskwaliteit van de inwoners van Watermaal-Bosvoorde door zijn bijdragen tot een harmonieus samenleven en strijd tegen de sociale uitsluiting. De dienst bestaat uit verschillende structuren die zich in een aantal wijken van de gemeente bevinden.

 

  • Buurthuizen van de Tuinwijken en de Dries

Buurthuizen zijn lokale diensten, plaatsen van onthaal en solidariteit, waar iedereen kan leren. Ze organiseren socio-culturele, educatieve en solidaire activiteiten: bijlessen, vakantiecursussen, gesprekstafels, alfabetiseringsklassen voor volwassenen, burgerprojecten, solidaire kleding en creatieve workshops.

Buurthuis van de Dries

Dries 38 - 02.660.71.05 - mqdries@wb1170.brussels

Buurthuis van de Tuinwijken

J.Wautersplein 7 - 02.672.27.33 of 02 733.02.67 - lescitesjardins@wb1170.brussels

 

  • Espace Mosaïque - Project voor sociale cohesie Drie Linden

Een ontmoetingsplaats voor en met de bewoners om de sociale banden te versterken en het welzijn in de wijk te verbeteren.

Heb je wensen, ideeën … Loop eens binnen of kom op woensdag van 15 tot 17 uur naar het praatcafé  "Cafés-papote".

3 Lindenstraat 137 - 02.356.51.12 - espacemosaique@wb1170.brussels

 

  • Schoolantenne

De missie van de schoolantenne is vermijden dat jongeren afhaken op school. Deze dienst verschaft jongeren van 6 tot 18 jaar en hun gezinnen informatie en begeleiding bij alle soorten schoolgerelateerde kwesties. Daarbovenop trachten zo ook de communicatie tussen ouders en de school te bevorderen.

Konijnenwarandestraat 127 - 02.732.36.65 - antennescolaire@wb1170.brussels

 

  • CEFAS - Preventie van conflicten en geweld binnen het gezin of tussen personen

Het CEFAS biedt gratis ondersteuning aan gezinnen, koppels en individuen die in conflict- of geweldsituaties verkeren, evenals praatgroepen over de thema's zoals verslaving, geweld, conflicten in het koppel, in het gezin, met de kinderen, met een ex-partner, een buur, maar ook gewone praatgroepen om met anderen te delen wat we meemaken en experimenteren in hoe we met de anderen kunnen omgaan.

Payfa-Fosséprezplein 12 - 02.660.96.84 of 0496.75.53.04 - cefas@wb1170.brussels

 

  • Bemiddeling bij buurtconflicten

In samenwerking met het Huis van Preventie en Solidariteit van Oudergem worden inwoners geholpen die betrokken zijn bij een conflict met de buren- of binnen de wijk. Ze proberen om samen een oplossing te vinden die aanvaardbaar is voor elke partij.

Waversesteenweg 1326 - 1160 Oudergem - 02.662.08.71 - 0494.577.920 - mediation@auderghem.brussels

 

Voor meer informatie of suggesties: 02.675.71.30 - www.preventie1170.be