Erkenning van een kind

Sinds 1 april 2018 is  de procedure in het kader van de vaderschaps-/meemoederschapserkenning voor ongehuwde koppels fundamenteel veranderd.

Elke erkenning moet het voorwerp uitmaken van een administratief dossier dat uit verschillende documenten bestaat.

De dossiers moeten volledig zijn voor de opstelling van de verklaring tot erkenning en vervolgens van de akte van erkenning zelf.

In België kunnen de erkenningen enkel gebeuren voor de Ambtenaar van de Burgerlijke stand van de gemeenten waar de door de erkenning betrokken personen zijn gehuisvest of verblijven (vader/co-ouder, moeder, kind)  of voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats van het kind.

De procedure is daardoor veel langer.

De erkenningen voor een notaris in België worden niet meer aanvaard.

 Een erkenning van vaderschap (meemoederschap) kan gedaan worden:

 • voor de geboorte
 • op het moment van de geboorteverklaring,
 • na de geboorte.

 

Voorwaarden:

De moeder moet haar toestemming geven als het kind jonger dan 12 jaar is

De moeder en het kind moeten hun toestemming geven als het kind ouder dan 12 jaar is.

Het kind moet zijn toestemming geven als het geëmancipeerd of ouder dan 18 jaar is.

 

Methodes en de documenten:

1. Voor de geboorte:

Na een eerste analyse door de dienst Burgerlijke Stand, moeten beide ouders samen naar de dienst Burgerlijke Stand komen. Dit kan enkel na afspraak 02/674 14 17 of 02/674 75 12 of via burger.stand@wb1170.brussels

 • met hun identiteitsbewijzen
 • met een origineel doktersattest dat aangeeft, dat mevrouw zwanger is en de voorziene datum van de bevalling (het attest moet overeenstemmen met de lopende zwangerschap). Er is geen minimale zwangerschaptermijn na te leven.
 • als de erkenner (ster ) (vader of co-ouder) niet Belgisch is: is een consulair certificaat (wetscertificaat) dat stelt dat de erkenning is voorzien door de wet van de erkenner (ster) alsook de voorwaarden.

Voordelen van de erkenning voor de geboorte:

 1. De afstammingsband is bevestigd, als de ouder die de erkenning deed komt te overleden, is het kind zijn erfgenaam;
 2. De geboortepremie kan voor de geboorte aangevraagd worden;
 3. De moeder moet niet aanwezig zijn bij de geboorteverklaring.

2. Na de geboorte:

Na een eerste analyse door de dienst Burgerlijke Stand,

 • beide ouders moeten samen naar de dienst Burgerlijke Stand komen, alleen na afspraak 02.674 74 17 of 02 674 75 12 of via burger.stand@wb1170.brussels

- als het kind ouder dan 12 jaar is, moet het eveneens aanwezig zijn

- de erkenner (ster) en het kind als het een minderjarige geëmancipeerde is of ouder dan 18 jaar, moeten samen naar de dienst Burgerlijke stand komen

Er is in dit geval geen toestemming van de moeder.

 • Met hun identiteitskaarten
 • Als de erkenner (ster) (vader of co-ouder) niet Belgisch is: bevestigt een consulair certificaat (wetscertificaat) dat stelt dat de erkenning is voorzien door de wet van de erkenner (ster) alsook de voorwaarden.

Dossierkosten voor de erkenning : 35,75 €.

Voor verdere inlichtingen over de afstamming, zie de website van de FOD Justitie

Voorkeur voor online afspraakplanning voor de dienst Burgerlijke Stand via Irisbox : klik op online afspraakplanning en als het niet mogelijk is, neem telefonisch contact op met de dienst Burgerlijke Stand : T. 02.674.74.15.