Masker 19 alarm : een bijkomende beschermingsmaatregel voor slachtoffers van intra-familiaal geweld

De gemeente Watermaal-Bosvoorde wenst een alarmsysteem voor slachtoffers van intra-familiaal geweld op te zetten en dit in samenwerking met het netwerk van apothekers, de diensten sociaal leven, gezondheid, sociale preventie en cohesie en de politie.

In de praktijk zou dit als volgt werken:

  • Een in nood verkerende persoon komt naar uw apotheek en vraagt een “masker 19” (verwijzende naar de COVID-19 periode);
  • De apotheker stelt aan het slachtoffer voor om een eenvoudig document in te vullen om zo te vernemen of deze een dringende politiehulp nodig heeft of doorverwezen kan worden naar de gemeentelijke dienst Preventie en beheer van conflicten en geweld binnen het gezin en de school (CEFAS);
  • In functie van de urgentie die de persoon aangeeft, contacteert de apotheker de politie via het noodnummer: 112; of verwijst door naar CEFAS (02/660.96.84 - cefas@wb1170.brussels).

Het is belangrijk te onderstrepen dat na signalement bij de politie door het slachtoffer, een getuige of een derde (zoals in uw geval, de apotheker) er automatisch een proces-verbaal opgesteld wordt en het signalement genotifieerd wordt.


Indien er géén urgentie is, of het inschakelen van de politie niet noodzakelijk is, kan de apotheker dit melden, zoals ook de UPB-AVB (Apothekersvereniging van Brussel) het voorziet, door volgende instanties in te lichten:
- 0800 30 0 30 - https://www.ecouteviolencesconjugales.be
- 1712 - https://www.1712.be voor de Nederlandstalige slachtoffers

Masker 19 is gekend in een groot aantal gemeenten, in Frankrijk en in Spanje.