Stedenbouwkundige vergunning

In welke gevallen moet men een vergunning van stedenbouwkunde vragen?

Wanneer men wenst:

 • Te bouwen, een terrein gebruiken voor plaatsen van één of meer vaste installaties;
 • Een bestaande bouw veranderen;
 • Een bouw afbreken;
 • Wederopbouwen;
 • De bestemming van het geheel of een deel van een goed wijzigen;
 • Het reliëf van de bodem aanzienlijk wijzigen;
 • Ontbossen;
 • Bomen met hoge stengel (boom waarvan de stam minstens 40cm omtrek op 1m50 van de grond meet en die minstens 4m hoogte bereikt) kappen. Enkel het kappen van een dode boom vereist geen toestemming. U kunt de aanvraag van toelating downloaden en printen en ze neerleggen op de dienst van Stedenbouwkunde, door er de hierbij gevoegde elementen samen te voegen.
 • Het aspect van het geheel of een deel van een goed wijzigen ingeschreven op de beschermingslijst of ingedeeld of tijdens inschrijving of indeling
 • De vegetatie van een hele zone ontginnen of wijzigen waarvan de Regering de bescherming noodzakelijk zou vinden;
 • Een terrein gewoonlijk gebruiken voor: deponeren van één of meer opgebruikte voertuigen, schroot, materialen of afvalstoffen; parkeren van voertuigen; plaatsing van één of meer mobiele installaties die als woning kunnen gebruikt worden; restaureren, opgravingen verwezenlijken,..

 

Wat is de samenstelling van een vergunning aanvraag?

De samenstelling van het dossier van toelating van stedenbouwkunde varieert in functie van de soort overwogen handelingen en werkzaamheden.

Zij is door het besluit van de Brusselse regering van 12 december 2013 bepaald die wordt hernomen en samengevat op de blz http://urbanisme.irisnet.be van het portaal Stedenbouwkunde van de regio van Brussel-Hoofdstad.

De adequate formulieren kunnen er eveneens gedownload worden, wat de formulieren betreft betreffende de energieprestatie van de gebouwen, zij zijn downloadbaar op de bladzijde http://www.environnement.brussels.

De gemeentedienst van stedenbouwkunde blijft echter tot uw beschikking tijdens de loket uren om de aangewezen samenstelling van dossier voor elk bijzonder geval te bepalen of te bevestigen.

 

Hoe moet u uw aanvraag indienen?

Als de gemeente bevoegd is voor de behandeling van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, kunt u uw aanvraagdossier indienen:

 • online op het portaal MyPermit;
 • hetzij rechtstreeks bij het Hooghuis op de dienst Stedenbouw, Antoine Gilsonplein 1 - 1e verdieping. De dienst is geopend op maandag van 9u30 tot 12u en van 13u30 tot 15u30 (in juli en augustus alleen van 8u30 tot 13u). Er wordt onmiddellijk een depositocertificaat afgegeven;;
 • hetzij aangetekend verstuurd naar het College van Burgemeester en Scepenen Gilsonplein 1 - 1170 Watermaal-Bosvoorde

 

Is er een toelating van stedenbouwkunde nodig?

 • Om raamwerk te vervangen? Ja, als er wijziging van het aspect is (materiaal, verdeling, kleur) Het schepen College moedigt de plaatsing aan van raamwerk in hout. Premies voor de verfraaiing van voorgevels of premies voor de energie.
 • Om de voorgevel te herschilderen? Neen, als hij identiek is. Een verandering van kleur, van textuur vereisen het verkrijgen van een toelating van stedenbouwkunde. Premies voor de verfraaiing van gevels (zie paragraaf).
 • Om een regenwaterafloop te plaatsen? Men zal erop toe moeten zien dat deze zich niet op de stoep stort en aangesloten is aan het evacuatie netwerk van het flatgebouw.
 • Om een parabolische antenne te plaatsen? Ja.
 • Om zonnereceptoren te plaatsen? Neen, als zij niet zichtbaar vanaf de openbare ruimte zijn of als zij op het dak worden geplaatst voor zover zij in het dak plan worden opgenomen en dat het betrokken goed niet in de beschermingsomtrek van een ingedeeld goed wordt geplaatst. Premies voor energie (zie paragraaf).
 • Om een tuin schuildplaats te plaatsen? Neen, als zij zich in zone van hoven en tuinen bevindt, dat haar oppervlakte met inbegrip van de projectie aan de bodem van zijn dak de 9m² niet overschrijdt en dat de totale grootte geen 3,00m overschrijdt noch op 45° hellende vlakken horizontaal beginnend op de top van
 • Om een boom te vellen? Ja, voor het vellen van een hoge boom (minimale hoogte 4 m en een omtrek van 40 cm op 1m50 hoogte). Alleen voor het vellen van een dode boom is geen toestemming nodig.

De dienst van de Stedenbouwkunde blijft ter uw beschikking voor elk advies in verband met uw vraag van toelatingen. 

 
Termijn en kosten van instructie

De termijn van instructie van een aanvraag van toelating van stedenbouwkunde hangt van verschillende factoren (het bouwjaar van het gebouw, zijn urbanistische situatie, onderwerp van de vraag,…) af. De termijn kan van 75 tot 190 kalenderdagen variëren. Administratieve kosten voor onderzoek van het dossier zijn in functie van het onderwerp van de aanvraag en van de procedure van instructie.

 

Welke zijn de betrokkenen in het verloop van het verkrijgen van een toelating van stedenbouwkunde?
 • Het regionale bestuur: de toelating van stedenbouwkunde wordt door de afgevaardigde Ambtenaar uitgereikt in de volgende gevallen; wanneer hij door een persoon van openbaar recht (de lijst in Pdf-formaat inlassen) wordt verzocht; werken van openbaar nut; betreffende een goed ingeschreven of tijdens inschrijving op de beschermingslijst of ingedeeld of tijdens indeling; betreft een site van niet geëxploiteerde activiteit.
  Het advies van de afgevaardigde Ambtenaar wordt in talrijke gevallen gevraagd in verband met de vergunningen afgeleverd door de Gemeente. Personalia:
  URBAN. BRUSSELS
  BSE Brussel Stedebouw en Erfgoed
  Kunstberg 10-13
  1000 Brussel
  02.432.83.00
  stedenbouw-erfgoed@urban.brussels
 • Gemeente: de vergunning van stedenbouwkunde wordt door het College van de Burgemeester en Schepenen in de niet voornoemd beoogde gevallen uitgereikt. Het verzoek van toelatingen van stedenbouwkunde kan op de dienst van stedenbouwkunde neergelegd worden of gericht zijn aan het College van de Burgemeester en Schepenen per aangetekende zending. Het advies van de Gemeente wordt in talrijke gevallen gevaagd in verband met de vergunningen die door de afgevaardigde Ambtenaar van de regionale Administratie worden uitgereikt, vertegenwoordiger van het regionale Bestuur gevraagd dat de voogdij uitoefent.
 • De raadgevende instanties: bepaalde vragen vereisen eerst het advies van raadgevende instanties