Stormbekken Tenreuken

In maart 2019 heeft de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) een stedenbouwkundige vergunning gekregen voor de bouw van een stormbekken van 5.000 m³, met een beginput ter hoogte van de Vorstlaan, een eindput ter hoogte van Charle-Albertlaan en een intermediaire put ter hoogte van het kruispunt met de Woudmeesterlaan. Sindsdien heeft de nieuwe eigenaar van de Royal Belge site zijn akkoord verleend om het stormbekken te laten passeren onder zijn terrein.

De BMWB heeft dan ook beslist om haar plannen aan te passen en een nieuwe vergunning aan te vragen met het gewijzigde tracé.

Een infovergadering over dit project vond plaats op 6 oktober 2021. De presentatie is beschikbaar op deze link.