Vervanging van de ramen

Weinig mensen weten dat er voor  de vervanging van raamwerk een stedenbouwkunde vergunning nodig is omdat men het externe aspect van het gebouw verandert.

De Gemeente geeft principieel de voorkeur aan houten raamwerk, omwille van de esthetische en urbanistische coherentie, maar ook wegens milieuredenen. Hout beantwoordt aan meerdere milieukwaliteiten

Wij bevelen u aan om raamwerk in hout te kiezen omdat het om een natuurlijk materiaal gaat, waarvan de productie niet schadelijk is, in tegendeel zelfs! De bosbouw maakt het mogelijk om de emissie van broeikasgassen te verminderen aangezien bomen in groei dank zij de fotosynthese CO2 absorberen, . Een ton hout stemt met 1,4 ton geabsorbeerd koolstofdioxide overeen! Metaal of plastic produceren verbruikt enkel  energie en stoot dus CO2 uit. Een aanvullende reden om voor hout te kiezen is dat de huidige technieken van voorafgaande behandeling ervoor zorgen dat er minder onderhoudswerken nodig zijn!

Waarom geen PVC ?

De milieuimpact van PVC (Polyvinylchloride) wordt vandaag erkend. Zijn productie veroorzaakt de emissie van chloor, éthyleen, vinylchloride, dioxines… giftige, en zelfs kankerverwekkende chemische stoffen. Bovendien worden bepaalde additieven aan PVC toegevoegd die dit materiaal gebruiksvriendelijker maakt : stabilisatoren (zouten van metalen zoals lood, barium, cadmium) en weekmakers (ftalaten).  Bepaalde toevoegingen zijn gevaarlijk voor het milieu, en zelfs kankerverwekkend. Het is vooral, bij de afvalverwerking (de verbranding, de ontmanteling ervan of de recycling) dat zij vrij kunnen komen. Aldus is men van mening dat de verbranding van een kilo PVC tot… het ontstaan van één kilo gevaarlijke afvalstoffen kan leiden, resulterend uit het wassen van de rookgassen.