Dienst Stedenbouw

Hooghuis - 1ste verdieping
A. Gilsonplein, 2
02.674.74.32
stedenbouw@wb1170.brussels

UURREGELING
Om inlichtingen te bekomen of om vergunningsaanvragen in te dienen:
- september tot juni: maandag van 9u30 tot 12u en van 13u30 tot 15u30;
- juli en augustus: maandag van 8u30 tot 13u.
- Opgelet: de raadpleging van de aanvraagsdossieren onderworpen aan een openbaar onderzoek vindt enkel plaats nadat een afspraak werd genomen op 02.674.74.32 of stedenbouw@wb1170.brussels

 

De afdeling ruimtelijke ordening houdt toezicht op en voert het stedenbouwkundig beleid van de gemeente uit. Het stelt gemeentelijke plannen en verordeningen op en neemt deel aan de ontwikkeling van gemeentelijke projecten. Het brengt adviezen uit in het kader van regionaal overleg over ruimtelijke ordening.

De dienst Stedenbouw onderzoekt de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen, organiseert openbare onderzoeken en overlegcomités. Het adviseert en informeert de burgers. Het maakt het publiek bewuster van het behoud van het erfgoed en duurzame ontwikkeling. De dienst is verantwoordelijk voor controle en stedenbouwkundige overtredingen en, brengt adviezen uit in het kader van regionale projecten en raadplegingen over stadsplanning.

Diensten:

  • onthaal, stedenbouwkundige informatie, tips;
  • onderzoek van de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning: aktes en werken voor de bouw, afbraak, verbouwing, wijziging (buitenaspect: veranda’s, raamwerk*, dakvensters*, plamuur, verf…) / binnenwerken; tuinhuizen* / tuinaanleg / terras / vellen van bomen*;
  • kadaster (overhandiging aan de FOD Financiën);
  • zoeken naar archieven (vergunningen, toelatingen en gebouwenplannen).

* vrijgesteld van dossierkosten en gemeentelijke belasting.

Wilt u een archiefonderzoek aanvragen? Vul het aanvraagformulier voor archiefonderzoek in.

 

Nuttige links:

  • Urban.brussels - Urban is de overheidsdienst die voor heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het gewestelijk beleid op het vlak van stedenbouw, cultureel erfgoed en stedelijke herwaardering uitvoert.