Kids-ID

De Kids-ID is het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar

Hoewel ze niet verplicht is, wordt ze steeds meer gevraagd. De Kids-ID, die 3 jaar geldig is, is verplicht voor alle reizen naar het buitenland, in landen waar de identiteitskaart volstaat als reisdocument (meer information : https://diplomatie.belgium.be/nl).

Deze kaart kan verbonden worden met de dienst Hallo Ouders, die het mogelijk maakt een naast familielid telefonisch te verwittigen wanneer een kind verloren gelopen is of in moeilijkheden is.

Voor meer informatie:

PROCEDURE

  • De persoon die het ouderlijke gezag uitoefent over het kind, moet zich in de aanwezigheid van het kind voorstellen aan het loket.
  • In het bezit zijn van een recente pasfoto (maximaal 6 maanden oud), conform de ICAO-normen en het oude Kids-ID (certificaat in geval van verlies of diefstal en/of intrekkingspapier van de gemeente)Er is geen fotohokje op het gemeentebestuur.

TARIEVEN

  • 9,20 €
  • spoedprocedure: 106,50 € 
  • extreme spoedprocedure met levering FOD: 143,40 €.