Uittreksel uit het Strafregister

Bespaar tijd en maak uw leven gemakkelijker: voltooi uw administratieve procedures online via IRISbox - elektronisch loket

Er zijn 3 verschillende uittreksels van het strafregister

Het model van uittreksel dat u wordt afgeleverd hangt van de reden van uw aanvraag af :

  • Model 595: model bestemd voor het uitoefenen van een niet-gereglementeerde activiteit. 
  • Model 596-1: model bestemd voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit. 
  • Model 596-2: model bestemd voor het uitoefenen van « een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt »

Wie mag het uittreksel vragen ?

Elke ingeschreven inwoner van de gemeente, hetzij Belg hetzij vreemdeling, mag een uittreksel uit het strafregister aanvragen. Dit uittreksel kan in België of in het buitenland gebruikt worden.

Hoe wordt het uittreksel aangevraagd ?

De modellen 595 en 596-1 zijn beschikbaar via een rechtstreekse download.

Rechtstreekse link

Het model 596-2 is beschikbaar via het online formulier.

Online formulier

De via het electronisch loket aangevraagde uittreksels van het strafregister model 596-2 zullen altijd na verificatie via my e-box (https://myebox.be/nl) en per post verstuurd worden.

Bovendien, kunt U zich persoonlijk bij de loketten van de Bevolkingsdienst met uw identiteitskaart aanmelden om een van 3 modellen te krijgen.

Gratis voor de inwoners.

Opgelet: voor de personen die niet (meer) in België ingeschreven zijn en voor de diplomaten, worden de aanvragen van uittreksels van het strafregister bij het Centraal Strafregister ingediend : https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/documenten/documenten_aanvragen/uittreksel_strafregister