Rijbewijs

Aanvragen voor een voorlopig rijbewijs M12, M18 (met minimaal 20 uur rijschool) of M36 kunnen online worden gedaan.

Rijbewijzen in bankkaartmodel geldig 10 jaar (eerste rijbewijs, medisch attest, duplicaat) : 20 € kostprijs + gemeentetaks.

Geen voorlopige rijbewijzen meer voor de categorie A3 ( bromfiets) (nieuwe categorie AM). Houders van een voorlopig rijbewijs A3 moeten 4 lesuren volgen.

 

  Foto's Te leveren documenten  Tarief    
Voorlopig rijbewijs of leervergunning 1 pasfoto (jonger dan 6 maanden en op een witte achtergrond).
 • uw identiteitskaart
 • het aanvraagsformulier afgeleverd door het examencentrum;
 • eventuele attesten afgeleverd door een rijschool (12 of 18 maanden);
 • Een kopij van de identiteitskaart en rijbewijs van de begeleider (12 of 36 maanden).

30,75 €

 

Eerst rijbewijs 1 pasfoto (jonger dan 6 maanden en op een witte achtergrond).
 • uw identiteitskaart
 • het aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum na het slagen voor het praktisch examen;
 • uw voorlopig rijbewijs of het bijlage 4;

30,75 €

 

Medisch attest 1 pasfoto (jonger dan 6 maanden en op een witte achtergrond).
 • uw identiteitskaart
 • het medische selectieformulier met vermelding van de geldigheidsdatum;
 • het hudig rijbewijs

30,50 €

 

 

Duplicaat 1 pasfoto (jonger dan 6 maanden en op een witte achtergrond).
 • uw identiteitskaart
 • verklaring van verlies of diefstal afgeleverd door de politie

30,75 €

 

Verandering van categorie 1 pasfoto (jonger dan 6 maanden en op een witte achtergrond).
 • uw identiteitskaart
 • het aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum na het slagen voor het praktisch examen;
 • uw voorlopig rijbewijs of bijlage 4 of het huidig rijbewijs

30,75 €

 

Internationaal rijbewijs 1 recente pasfoto (jonger dan 6 maanden en op een witte achtergrond)

 • uw identiteitskaart
 • uw rijbewijs

26,75 €

 

De burger die in de onmogelijkheid is om zijn rijbewijs te komen afhalen zal een volmacht moeten opmaken met kopie van zijn identiteitskaart alsook, eventueel, van het rijbewijs, voorlopig rijbewijs of de bijlage 4 (enkel voor aanvragen die aan het loket gedaan worden).


Ik ben in het bezit van een Europees rijbewijs ? Moet ik mijn rijbewijs inwisselen (link van de Europese instellingen)

FOD Mobiliteit : de rijbewijzen

Een nummerplaat voor elke bromfiets !