Overlegcommissie

Haar advies is vereist vóór de goedkeuring van een BBP, een onteigeningsplan dat in het kader van een dergelijk plan is goedgekeurd, een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening, voorafgaand aan de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning, een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundig attest, telkens wanneer een plan of een wet dat voorschrijft of wanneer deze verzoeken aan het openbaar onderzoek zijn voorgelegd.

Leden van de overlegcommissie:

  • de Gemeente - Mevrouw Marie-Noëlle Stassart, Schepen van Stedenbouw (of haar plaatsvervanger) is belast met het voorzitterschap, twee leden benoemd binnen het college (of plaatsvervangers);
  • Urban.brussels;
  • Leefmilieu Brussels.

Na de verzoekers te hebben gehoord en de meningen te hebben gehoord van ingezetenen en andere personen die tijdens het openbaar onderzoek zijn verschenen, heeft de meerderheid van de leden een advies uitgebracht over de vergunningsaanvragen.

Agenda's en adviezen van de overlegcommissie:

De punten ingeschreven op de agenda van de Overlegcommissie worden vermeld in de taal van het dossier.

De adviezen van de Overlegcommissie worden enkel ter informatie bekend gemaakt en dit in de taal van het dossier.

Agenda's en adviezen van de overlegcommissie 2024

DATUM

AGENDA (PDF)

ADVIES (PDF)

25/06/2024 Agenda Alle adviezen
04/06/2024 Agenda Alle adviezen
14/05/2024 Agenda Alle adviezen
23/04/2024 Agenda Alle adviezen
02/04/2024 Agenda Alle adviezen
12/03/2024 Agenda Alle adviezen
20/02/2024 Agenda Alle adviezen
30/01/2024 Agenda Alle adviezen
09/01/2024 Agenda Alle adviezen


Raadpleeg de archieven van de overlegcommissie (webpagina).